You have got an idea that it's time to send Holi SMS, Holi wishes, holi messages & holi text greetings to your friends & loved ones and you needs some good Holi festival SMS. We have compiled a collection of Holi greetings text messagesLove sms May God gift you all
May God gift you all the colors of life, colors of joy, colors of happiness, colors of friendship, colors of love and all other colors you want to paint in your life. Happy Holi.


Love sms If wishes come in rainbow
If wishes come in rainbow colors then I would send the brightest one to say Happy Holi.

Love sms A true and caring relation
A true and caring relation doesn't have to speak loud, a soft sms is just enough to express the heartiest feelings. Enjoy the festival of Holi with lot of fun.

Love sms Best wishes to you for
Best wishes to you for a Holi filled with sweet moments and memories to cherish for long.
Happy Holi!

Love sms ĎĨŴÁĹĨ PÁŔVÁ ĤÁĨ ĶĤÚŚĤĨŐ ĶÁ
0336676926
ĎĨŴÁĹĨ PÁŔVÁ ĤÁĨ ĶĤÚŚĤĨŐ ĶÁ,
ÚĴÁĹŐ ĶÁ, ĹÁЖMĨ ĶÁ.... ĨŚ ĎĨŴÁĹĨ ÁÁPĶĨ ĴĨŃĎÁĞĨ ĶĤÚŚĤĨŐ ŚĔ ßĤÁŔĨ ĤŐ,
ĎÚŃĨŶÁ ÚĴÁĹŐ ŚĔ ŔŐŚĤÁŃ ĤŐ, ĞĤÁŔ PÁŔ MÁÁ ĹÁЖMĨ ĶÁ ÁÁĞMÁŃ ĤŐ...
ĤÁPPŶ ĎĨŴÁĹĨ ßŶ PÁŔŐ